VISITORS of 2011:

               Visitor    Host       Dates   of   Visit   
     Abdullah Shah Yaun Li 2011.07.07-2011.08.25
      Alastair Spence Zhongzhi Bai 2011.09.15-2011.10.14
      Weizhu Bao Aihui Zhou
2011.06.20-2011.07.20
     Chen Minxin Lu Benzhuo 2011.07.01-2011.07.31
      Ding Yan Yuan Li 2011.07.01-2011.08.30
      Xiaobing Feng Xuejun Xu 2011.09.15-2011.10.15
      Fu Miaomiao Hong Jialin 2011.07.25-2011.08.25
      Huang Hongying Yu Dehao 2011.07.20-2011.08.19
      Jitse Niesen Sun Yajuan 2011.08.16-2011.09.13
      Kong Linghua Hong Jialin 2011.07.04-2011.09.24
      Li Jing Yu Dehao 2011.07.14-2011.08.24
      Zhilin Li Zhiming Chen   2011.05.10-2011.06.10
      Liu Gao Bai Zhongzhi 2011.03.01-2011.08.30
      Lv Xiliang Ming Pingbing 2011.08.01-2011.08.30
      Pan Jianyu Zhongzhi Bai 2011.07.25-2011.08.24
      Ran Yuhong Yuan Li 2011.07.25-2011.08.24
      Sun Ping Bai Zhongzhi 2011.04.05-2011.05.20
      Wang Heyu Di Yana 2011.06.27-2011.08.27
      Wang Peng Hong Jialin 2011.07.10-2011.08.10
      Wang Xinghua Shi Zhongci 2011.07.18-2011.08.17
      Wen Ruiping Shi Zhongci 2011.12.16-2011.12.22
      Xiao Aiguo Tang Yifa 2011.07.20-2011.08.19
      Xu Lingling Yuan Yaxiang 2011.06.30-2011.08.30
      Yang Jiye Tang Yifa 2011.07.01-2011.08.31
      Yang Jue Yu Dehao 2011.05.03-2011.07.03
      Yang Ying Lu Benzhuo 2011.07.22-2011.08.20
      Yu Guolin Dai Yuhong 2011.08.01-2011.11.01
      Zhang Jingjing Hong Jialin 2011.07.01-2011.09.01
      Zhang Lei Yuan Li 2011.03.01-2011.07.01
      Zhang Xiaoping Yu Dehao 2011.07.12-2011.08.12

 

'2010

'2009

'2008

'2007

'2006

'2005

'2004

'2003


Updated Jan. 2009 About Us | Contact| News |People| Research| Useful links ICMSEC, 2007