VISITORS of 2013:

               Visitor    Host       Dates   of   Visit   
     LEGER Alain Lin Qun 2013.05.12-2013.06.30
     Wang Yang Xu Zhiqiang 2013.05.10-2013.05.24
    Wu Hulin Yuan Yaxing 2013.09.07-2013.10.07
     Yang Wei-Chi Lin Qun 2013.09.01-2013.12.01
     Chen Shaochun Zheng Weiying 2013.07.05-2013.08.05
     Chen Zhongwen Dai Yuhong
2013.05.20-2013.06.20
     Ding Yan Yuan Li 2013.07.18-2013.08.18
     Gu Wei Hong Jialin
2013.07.05-2013.08.31
     Huang Yumei   Bai Zhongzhi 2013.03.18-2013.05.17
     Huang Langyang Tang Yifa 2013.04.16-2013.07.15
     Huang Feiteng Zhang Chensong 2013.06.03-2013.07.03
     Huang Jianchao Liu Xin 2013.06.30-2013.08.25
     Kong Linghua Hong Jialin 2013.03.15-2013.09.14
     Liu Qiang Mao Shipeng 2013.03.01-2013.06.01
     Li Yuhong Hong Jialin 2013.07.13-2013.08.31
     Li Ying Bai Zhongzhi 2013.03.21-2013.04.03
     Li Gang Yuan Li 2013.07.29-2013.08.28
     Ma Wenya Cui Junzhi 2013.01.07-2013.02.07
     Ran Yuhong Yuan Li 2013.01.19-2013.02.27
     Tong Beilei Chen Chong 2013.07.20-2013.09.20
     Wu Shulin Hong Jialin 2013.05.21-2013.08.30
     Wang Peng Hong Jialin 2013.07.02-2013.08.17
     Wang Yingwei Yu Haijun 2013.06.06-2013.06.18
     Xiao Yuanming Chen Zhiming 2013.07.19-2013.08.19
     Xiao Feiyan Hong Jialin 2013.07.01-2013.08.30
     Yang Xiaofeng Yu Haijun 2013.05.23-2013.07.11
     Zhao Jikun Mao Shipeng 2013.09.23-2014.01.23
     Zhao Wen Cao Zhoujian 2013.04.01-2013.04.30
     Zhao Yue Tang Yifa 2013.07.06-2013.08.10
     Zhang Shangyou Xu Xuejun 2013.06.24-2013.06.30
     Zhang Zaikun Liu Xin 2013.09.02-2013.09.24

'2012

'2011

'2010

'2009

'2008

'2007

'2006

'2005

'2004

'2003


Updated Jan. 2014 About Us | Contact| News |People| Research| Useful links ICMSEC, 2007