VISITORS of 2014:

               Visitor    Host       Dates   of   Visit   
     Han Bin

Xu Zhiqiang

2014.04.13-2014.05.11
     Jacek Szmigielski Hu Xingbiao 2014.05.05-2014.05.19
    Yang Chao Zhou Aihui 2014.11.17-2014.11.28
    Cao Yang Ren Zhiru 2014.04.10-2014.06.09
     Chen Yannan Dai Yuhong
2014.07.01-2014.09.15
    Chen Minxin Lu Benzhuo 2014.07.10-2014.08.10
     Gould Mark Liu Runqiu 2014.06.12-2014.06.21
     Huang Aiqun Yuan Yaxiang
2014.06.01-2014.08.31
     Jiang Bo Dai Yuhong 2014.07.01-2014.08.31
     Jiang Xue Mao Shipeng & Zheng Weiying 2014.01.01-2014.12.31
     Kou Caixia Dai Yuhong 2014.06.01-2015.06.01
     Li Gang Yuan Li 2014.07.23-2014.08.22
     Li Bin Yuan Li 2014.01.18-2014.02.17
     Li Peijun Zheng Weiying 2014.05.05-2014.08.27
     Li Wulan Lu Benzhuo 2014.02.21-2014.05.20
     Li Zheng Zhang Chensong 2014.01.01-2015.06.31
     Pang Zhifeng Dai Yuhong 2014.02.01-2014.08.31
     Qi Lishen Lu Benzhuo 2014.09.01-2015.07.30
     Reusken Arnold Xu Xianmin 2014.09.01-2014.09.07
     Wu Shifeng Yuan Li 2014.06.27-2014.09.25
     Wu Zhijun Yuan Yaxiang 2014.06.01-2014.08.01
     Wang Chi-Hung Liu Runqiu 2014.02.25-2014.04.14
     Yang Xiaofeng Yu Haijun
2014.05.09-2014.05.28
     Yu Zeyun Chen Chong & Xu Guoliang 2014.09.01-2014.09.30
     Zakharov Leonid Zheng Weiying 2014.12.07-2014.12.24
     Zhao Jikun Mao Shipeng 2014.01.23-2014.12.31
     Zhang Chengyi Li Ming 2013.12.01-2014.01.31
     Zhang Yaozhong Liu Runqiu
2014.06.12-2014.06.21

 

'2013

'2012

'2011

'2010

'2009

'2008

'2007

'2006

'2005

'2004

'2003


Updated Dec. 2014 About Us | Contact| News |People| Research| Useful links ICMSEC, 2007