Postdocs of ICMSEC:

       Professor in Cooperation

'2003:

     Yuan-bei Deng  Prof. Zhong-ci Shi (ybdeng@lsec.cc.ac.cn)
     Xiao-yan Liu  Prof. Jia-lin Hong (xyliu@lsec.cc.ac.cn)
     Zhen-jun Shi  Prof. Ya-xiang Yuan (zjshi@lsec.cc.ac.cn)
     Shi-chang Song  Prof. Jun-zhi Cui (scsong@lsec.cc.ac.cn)
     Zhao-hua Yin  Prof. Li Yuan (yinzh@lsec.cc.ac.cn)
     Sheng Zhang  Prof. De-hao Yu (szhang@lsec.cc.ac.cn)
     Huan-xi Zhao  Prof. Guo-liang Xu (hxzhao@lsec.cc.ac.cn)


Updated Dec. 2003 About Us | Contact| News |People| Research| Useful links © ICMSEC, 2003