VISITORS of 2008:

               Visitor    Host       Dates   of   Visit   
      Gaohang Yu Yuhong Dai 2008.01.04-2008.02.04
       Bing Zheng Zhong-Zhi Bai 2008.02.20-2008.06.19
        Hua Dai Zhong-Zhi Bai

2008.03.01-2008.05.01

        Shangyou Zhang Xuejun Xu

2008.06.01-2008.07.12

        Qing Pan Guoliang Xu

2008.06.15-2009.09.15

       Hong wang Xuejun Xu

2008.06.15-2008.07.14

       Wei Chen Ningning Yan

2008.06.12-2008.07.12

       Shaochun Chen Zhongci Shi

2008.06.25-2008.07.25

        Jun Cao Yana Di

2008.06.15-2008.08.15

        Linghua Kong Jianlin Hong, Yajuan Sun

2008.07.01-2008.10.31

        Zhi-Quan Luo Yuhong Dai

2008.07.02-2008.07.15

        Shuhua Zhang Qun Lin

2008.07.03-2008.08.03

        Wenming He Junzhi Cui

2008.07.08-2008.08.08

        Dewang Chen Yaxiang Yuan
2008.07.01-2008.08.01
        Gang Bao Zhiming Chen

2008.07.13-2008.09.13

        Zhilin Li Li Yuan

2008.07.15-2008.08.15

        Xianmin Qian Xingbiao Hu

2008.07.25-2008.08.25

        Xiaochuan Cai Xuejun Xu
2008.07.31-2008.08.18
        Bing Gui Ningning Yan
2008.08.25-2008.10.07
       Lu Lin Zhongzhi Bai
2008.08.26-2008.12.31
       Jie Shen Li Yuan
2008.11.02-2008.12.02
       Zhimin Zhang Aihui Zhou, Pingbing Ming
2008.12.12-2009.01.11
       Levi Decio Xingbiao Hu
2008.12.20-2009.01.20
     

'2007

'2006

'2005

'2004

'2003


Updated Jan. 2009 About Us | Contact| News |People| Research| Useful links ICMSEC, 2007