VISITORS of 2009:

               Visitor    Host       Dates   of   Visit   
     Zhang Zhiyue Yan Ningning
2009.01.06-2009.02.06
     Luo Zhi-Quan Yuhong Dai
2009.02.01-2009.02.28
      Feng Yongping Cui Junzhi 2009.02.15-2009.03.15
      Chen Fang Zhong-Zhi Bai

2009.02.19-2009.08.20

      Tynes Martin Zhou Aihui

2009.04.03-2009.05.04

      Tobiska Lutz Zhou Aihui

2009.04.24-2009.05.24

      Power Joseph Yuan Li

2009.05.25-2009.06.25

      Fan Jinyan Yuan Ya-xiang

2009.06.01-2009.07.31

     Yang Min Chen Zhiming

2009.06.01-2009.08.01

     

 

'2008

'2007

'2006

'2005

'2004

'2003


Updated Jan. 2009 About Us | Contact| News |People| Research| Useful links ICMSEC, 2007