2024-07-17 Wednesday Sign in CN

People
Post doctors
Home - People

Year

Post doctors

Co-advisors

2022

Dr. Li Zhang

Prof. Ya-xiang Yuan

 

Dr. Meng Cai

Prof. Jialin Hong

 

Dr. Qiyuan Wei

Prof. Yu-hong Dai

 

Dr. Ting Wang

Prof. Aihui Zhou

 

Dr. Fan Zhang

Prof. Xin Liu

 

Dr. Yuancheng Zhou

Prof. Tao Zhou

 

Dr. Guoting Song

Prof. Jialin Hong

 

Dr. Yue Feng

Prof. Hehu Xie

2021

Dr. Xu Zhang

Prof. Ya-xiang Yuan

 

Dr. Jiani Wang

Prof. Yu-hong Dai

 

Dr. Kaili Zhang

Prof. Xin Liu

 

Dr. Xinjie Dai

Prof. Jialin Hong

 

Dr. Tian Tian

Prof. Weiying Zheng

 

Dr. Tengteng Yu

Prof. Ya-xiang Yuan

 

Dr. Qiang Li

Prof. Jialin Hong

2020

Dr. Maohui Lv

Prof. Linbo Zhang

 

Dr. Xiaojing Zhang

Prof. Jialin Hong